Site Loader

2020. október 21-én, az ELTE Egyetemi Könyvtárban tartották meg a Kollégium következő közgyűlését. A közgyűlés legfontosabb témáinak rövid összefoglalása következik.

Határozathozatal: szabályzatok és alapszabály módosítás

A résztvevők által egyhangúlag elfogadott napirendnek megfelelően a közgyűlés határozathozatallal indult.
Miután az EKK titkára ismertette az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma Egyesület szabályzatainak elkészítésének szükségességét (Számviteli Törvény előírja minden gazdálkodó és így minden civil szervezetre), a Kollégium egyhangú szavazattal elfogadta a következő szabályzatokat:

 • EKK Számviteli Politika,
 • EKK Leltározási és Selejtezési Szabályzat,
 • EKK Számlarend,
 • EKK Értékelési Szabályzat,
 • EKK Pénzkezelési Szabályzat.

A törvényi kötelezettségen túlmenően az alábbi szabályzatok elkészítésére és módosítására is sor került:

 • EKK Szervezeti és Működési Szabályzat,
 • EKK Iratkezelési Szabályzat,
 • EKK Adatvédelmi Szabályzat valamint
 • EKK Adatvédelmi Tájékoztató.

Majd az EKK titkára ezután ismertette az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma Egyesület Alapszabály módosításának indokait, szükségességét, amelyet szintén elfogadott a közgyűlés.

Tisztújítás, elnökhelyettes és Felügyelő Bizottsági tag megválasztása

A jelölőbizottság tagjai voltak: Áncsán Gizella, Nagy Zsuzsanna, Winkler Bea.

A Jelölő Bizottság vezetője, Nagy Zsuzsanna beszámolt a Jelölő Bizottság munkájáról.
A Jelölő Bizottság október elsején e-mailben értesítette a tagságot a választás szükségességéről, a jelölhető és jelölésre jogosult tagok nevéről, a jelölés szabályairól. A jelölésre jogosult tagok a Bizottság által kiküldött, a jelölő tag által aláírt, beszkennelt jelölőlapokon tehették meg jelöléseiket október 12-ig.

Jelöltek:

 • EKK elnökhelyettesi tisztségre: Marton József
 • EKK Felügyelő Bizottsági tag tisztségre: Winkler Bea
  Mindkét jelöltet megválasztották.

Egyéb témák

A továbbiakban az elnök, Karácsony Gyöngyi beszámolt az operatív programokról, és arról, hogy elindult egy közös gondolkodás az EMMI Kulturális államtitkárságával.
Szó esett az EISZ Programtanács átalakulásáról is: dr. Kokas Károly lemondott, dr. Nagy Gyula (SZTE Klebelsberg Könyvtár) váltja.
Kálóczi Katalin is jelezte lemondását, helyette dr. Kulcsár Szabó Ernőné Gombos Annamária (ELTE EKSZ) lesz tag a továbbiakban.
Beszéltek az EKK új honlapjának indulásáról és jövőjéről, illetve  egy új munkacsoport alakulásáról, amelynek Marton József (BME OMIKK) a vezetője.  A Szakirodalom elemző munkacsoport öt fővel működik, mert a kis létszámot tartották alkalmasnak a gyors, operatív működésre. A munkacsoport eddigi tevékenységéről Marton József tartott beszámolót.

A közgyűlés a Kollégium pénzügyi helyzetéről való tájékoztatással ért véget.

Post Author: Lehotai Edit