ContACT

A munkacsoport feladata az egyesület kommunikációs tevékenységének koordinálása, valamint a honlap tartalmi és technikai gondozása.

[everest_form id=”25″]

EKK Szakirodalmi elemző munkacsoport​

A munkacsoport célja, hogy elemző munkájával támogassa az egyetemi könyvtárakat szakirodalmi gyűjteményfejlesztési munkájukban, beszerzéseik tervezésében, befektetéseik minél jobb hasznosulásában és az egyetemi kutatómunka láthatóvá tételében. Munkája során figyelemmel kíséri a hazai és nemzetközi trendeket és lehetőségeket. Szoros kapcsolatot tart a partner szervezetekkel, kiemelten az EKK munkacsoportjaival, tagszervezeteivel és az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program munkatársaival.

HUNOR


A HUNOR konzorciumot több magyar felsőoktatási intézmény és az MTA Könyvtára hozta létre a nyílt hozzáférés (open access) hazai gyakorlatának kialakítása és fejlesztése céljából. A HUNgarian Open Repositories 2008 óta végzi a tevékenységét, melynek része többek között a magyar kutatások nemzeti és nemzetközi szintű promotálása, továbbá a tudományos eredmények hatékony disszeminációja nemzeti infrastrukturális hálózat kialakításával és nyílt hozzáférésű repozitóriumok segítségével. A HUNOR módszertani központként, valamint hazai és nemzetközi kapcsolattartóként működik.
Bővebben a HUNOR-ról >>

[everest_form id=”1001″]