Az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma (EKK) tudományos, nevelési és oktatási, kulturális tevékenységet és a kulturális örökség megóvását végző, egyesületi formában működő  közhasznú szervezet. Az EKK a magyar felsőoktatási könyvtárak szakmai képviseleti és érdekegyeztető szervezete. Célja, hogy tudományos, oktatási és kulturális valamint kulturális örökséget megőrző tevékenységével elősegítse a felsőoktatási könyvtári rendszer működőképességének fejlesztését, a könyvtárakban található értékek megőrzését, a könyvtári és információs szolgáltatások színvonalának emelését, a jogszabályok és szakmai követelmények érvényesítését.

Az EKK különös figyelemmel kíséri a felsőoktatási könyvtárakat érintő törvény- és jogszabályalkotást, az egyetemek és főiskolák statútumait; az előkészítő periódusban kialakítja álláspontját, a már hatályos jogszabályokkal kapcsolatban megteszi észrevételeit.

A Kollégiumot az 1991 nyarán megkezdett előkészítő munkák után 1992. január 23-án alapította huszonnégy állami és két egyházi egyetem könyvtárának igazgatója. Az Alapszabály értelmében az EKK alapvető célja a részvétel a magyar könyvtárügy egészét érintő jogszabályok, állásfoglalások, valamint a felsőoktatási könyvtárakat érintő jogszabálytervezetek kidolgozásában, az ezekkel kapcsolatos állásfoglalások kialakításában. Együttműködik a magyar könyvtári rendszer tagjaival és a könyvtárak tevékenységéhez kapcsolódó egyéb szervezetekkel. A szakmában meghatározó nemzetközi szervezetekkel és intézményekkel kialakított kapcsolatait is folyamatosan bővíti. Rendszeresen szervez szakmai továbbképzéseket, konzultációkat. Az évente két-három alkalommal tartott találkozókon mindig a szakma aktuális témái kerülnek napirendre.  A tagok közötti aktív kommunikáció egyik csatornája az elektronikus levelezőlista. 

Az EKK honlapján elérhetők az egyesület tevékenységeire vonatkozó alapvető információk,aktuális hírek, az ülések jegyzőkönyvei, szakmai tanulmányok, valamint a tagok elérhetősége is.