Site Loader

A Szinnyei József díjat olyan könyvtárosoknak adományozzák, akik hosszabb időn át kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, és tevékenységükkel, kezdeményezéseikkel elősegítették szakterületük fejlődését. Az évente két könyvtárosnak adományozott kitüntetés egyikét idén Nagy Zsuzsanna, a Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtárának főigazgatója, az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumának (EKK) korábbi elnöke kapta.

Nagy Zsuzsannát három és fél évtizedes szakmai múlt köti az általa 2011. óta irányított BCE Könyvtárához és annak jogelődjéhez. Részese és egyik irányítója volt a könyvtár új épületbe történő átköltözésének, az ezzel járó szervezeti átalakulásoknak. A vezetése alatt a BCE Egyetemi Könyvtárat az ország egyik legjobban működő, az Egyetem polgárai és vezetése által elismert szervezeti egységgé fejlesztette. Felelősségi területei középpontjában mindvégig a korszerű és a felhasználói igényeknek megfelelő információ- és tartalomszolgáltatás, szaktájékoztatás állt, ami az ehhez szükséges szakmai és használóképzési stratégia kialakításával, a minőségirányítási rendszer működtetésével, illetve a megfelelő egyetemi, belföldi és nemzetközi könyvtárszakmai kapcsolatok kialakításával és gondozásával egészült ki. Proaktív, a szakma és a digitális környezet kihívásaira válaszokat kereső gondolkodása és tevékenysége ösztönző hatású mind közvetlen kollégái, mind a magyar felsőoktatási könyvtárosok közösségének számára.

Több nemzetközi és hazai szakmai szervezet tagja, publikációi és előadásai központi témája a tudományos – elsősorban felsőoktatási – könyvtárakban zajló paradigmaváltás, valamint a hagyományos könyvtári feladatok kibővülése. Széleskörű szakmai tapasztalata és felkészültsége alapvetően hozzájárult ahhoz, hogy a magyar felsőoktatási könyvtárak jól kifejezett célok mentén, a 21. századi kihívásoknak megfelelően tudják teljesíteni alapvető feladatukat: az oktatás, a tanulás és a kutatás támogatását. Nemzetközi könyvtárszakmai kapcsolatok kialakításával és gondozásával ösztönözte a külföldi jógyakorlatok magyarországi meghonosítását.

Az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumának elnökeként nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Kollégium a résztvevő intézményeket felelősséggel és megfelelő szakmai tekintéllyel képviselő, kiemelkedő szakmai fórummá váljon. Az itt folyó intenzív szakmai diskurzus lehetett alapja annak, hogy a felsőoktatási könyvtárak alapértékeik meghatározásával közös jövőképet fogalmaztak meg.

– fogalmazott elődjéről Karácsony Gyöngyi, az EKK jelenlegi elnöke.

Nagy Zsuzsanna augusztus 20-án, a Pesti Vigadóban szervezett ceremónián vette át kitüntetését.

Post Author: Fischer Monika