Site Loader

A Budapesti Corvinus Egyetemen 2017 óta működő Writing Center a Könyvtár képzésekért felelős projektszervezete. Tevékenységével első sorban a hallgatók akadémiai és munkahelyi sikerességéhez szükséges transzverzális, első sorban információs írástudás és tanulási készségeit fejleszti. Az egyetemi oktatás szintjeihez illeszkedő tréningkínálat kiegészíti az egyetemi szakmai kommunikációs kurzusok tematikáját.

A hallgatók írás- és prezentációs készségének fejlesztése és szakirodalomkeresési, kezelési kompetenciájának bővítése mellett tevékenységének fókuszában a kutatók publikációs tevékenységének támogatása áll.
A képzések egy része bekerült a curriculumba is (pl. Academic Writing, Információs írástudás, Tudományos eredmények disszeminációja), illetve az egyes tréningek tanórákba illeszthetők.
2021. januárjában megújult tartalommal kutatástámogató képzési sorozat indult az oktatói célcsoport számára. Az egyetemi kutatási infrastruktúrát bemutató, a tudományos teljesítmény értékelésének bibliometriai alapjairól, a tudományos kommunikáció trendjeiről szóló és a tudományos írás tréningek online formában, Teams csoportokban zajlanak. Egy tréninghez több időpontban is lehet csatlakozni, ez lehetővé teszi az egyéni ütemezés szerinti ismeretszerzést.

A könyvtár erőforrásainak hatékony kihasználása, a hallgatói-könyvtári munkatársi létszámarány, valamint a hallgatói kompetenciák átlagos szintje a csoportos képzési formák, konzultációk felé mozdították el a képzési rendszert. 
Az oktatók, kutatók számára továbbra is biztosított az egyéni konzultációs lehetőség. A személyre szabott tanácsadás a kutatási folyamat egészét felöleli, a szakirodalmi forrásokról való tájékoztatástól az egyéni publikációs stratégia kialakításáig segíti a jelentkezőket.

 

“A most induló, illetve már éppen elkezdődött, az oktatóknak nyújtott kutatástámogatási képzésektől sokat várok. Egyrészt mivel az egyetemen egyre hangsúlyosabbá váló HR részleg hirdeti meg a kutatási rektorhelyettes védnökségével. Ez mintegy “legitimálja” ezeket a szolgáltatásainkat, vagyis kifejezi, hogy nem csupán a könyvtárosok önkéntes segítő akciójáról van szó, hanem az egész intézmény által fontosnak tartott és elismert tevékenységről. Másrészt azért, mert bízom abban, hogy az oktatói gárda sokkal tájékozottabbá válik azzal kapcsolatban, mit is kínál a könyvtár, mit is csinálnak a könyvtárosok.”

– hangsúlyozta Nagy Zsuzsanna, a BCE Egyetemi Könyvtárának igazgatója

 

A könyvtári honlap igazodva az egyetemi felület kialakításához 2020-ban szintén megújult. A tréningkínálat célcsoportonkénti bontásban, kibővült tartalommal került át az új felületre. A felhasználókat multimédiás segédletek (videók, infografikák, podcast) segítik, hogy autonóm módon is tájékozódhassanak a könyvtári szolgáltatásokról, a szakirodalomkeresés-, kezelés lehetőségeiről, módszereiről. Az egyetemi oktatásmódszertani elveket tükrözve, a hallgatói élményt fokozzák az egyéni fejlődést, tudásellenőrzést támogató tesztek, játékok. Az alapszakos hallgatóknak a könyvtárhasználat, az információs írástudás oktatásához az egyéni tanulási szokásokhoz igazodó e-learning tananyag készült. 

A képzési tartalmak kiegészítése, újabb, az egyetemi oktatásban, számonkérésben is használható tananyagok, tudástesztek fejlesztése folyamatos. Hamarosan a „story telling” módszerén alapuló, a publikációs stratégiát támogató játékot ajánlunk kipróbálásra.
Várjuk a visszajelzéseket!

Post Author: Fischer Monika