Site Loader

Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (BME OMIKK) együttműködésével született meg a Közép-európai Könyvtár- és Információtudományi Szemle (Central European Library and Information Science Review, CELISR), melynek főszerkesztője Dancs Szabolcs, az OSZK Közgyűjteményi Szabványosítási Irodájának osztályvezetője.

A CELISR a Könyvtári Figyelő és a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás utódjaként lép színre, melynek küldetése az elődök értékeinek továbbörökítése és megújítása. A folyóirat nyílt hozzáférésű kiadványként, negyedévente jelentkezik új tartalommal.

A folyóirat magyar és angol nyelvű tanulmányokat is közöl, ezzel lehetőséget teremtve a hazai eredmények és jó gyakorlatok nemzetközi bemutatására. Emellett információt nyújt a könyvtár- és információtudomány globális trendjeiről, valamint a szakma iránt érdeklődők számára a belföldi és külhoni fejleményekről.
A CELISR különös hangsúlyt fektet a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyar könyvtárosok számára biztosított publikációs lehetőségekre is. Törekszik arra, hogy összekapcsolja a közép-európai régióban tevékenykedő szakembereket, ezzel elősegítve a könyvtár- és információtudomány területén zajló események és kutatások szélesebb körű reprezentálását.

Szüts Etele, az OSZK Könyvtári Intézet igazgatója, Dancs Szabolcs főszerkesztő, Rózsa Dávid, az OSZK főigazgatója és Marton József, a BME OMIKK főigazgatója

Post Author: Balázsi Dorina