Site Loader

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) jogi kari könyvtárban is lehetőség van már könyvtárosok kikölcsönzésére. Ez a szaktájékoztatási mód kizárólagos figyelmet és átfogó kutatástámogató szolgáltatás biztosít az azt igénybevevő hallgatóknak, online és offline formában egyárant. A “kölcsönzés” PPKE könyvtárban kialakított gyakorlatának legfontosabb elemeit Kardos Helga, könyvtárvezető-helyettes írásából ismerhetjük meg*.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi kari könyvtárában a jogi szaktájékoztatás alapját a komoly történeti munkákon túl a gyorsan gyarapodó kurrens magyar és angol nyelvű szakirodalom adja. Az utóbbi néhány évben abba a szerencsés helyzetbe kerültünk, hogy mód nyílt mind számos magyar, mind pedig külföldi adatbázis előfizetésére. Az EISZ-konzorciumon belül és azon kívül is sok jelentős jogi szakirodalmat tartalmazó adatbázis érhető el, amelyek a kar hallgatói és oktatói számára otthonról is használhatók Shibboleth-azonosítóval.

A PPKE könyvtára nyilvános, felsőoktatási jogi könyvtár, ami elsődlegesen a kar oktatóinak és hallgatóinak az igényeit szolgálja ki. Állománya közel 50 ezer könyv és folyóirat. Emellett nyomtatásban érhető még el és olvasható a karon leadott szakdolgozatok nagy része. A 2019 után leadott szakdolgozatok már csak online, zárt hálózaton tekinthetők meg.

A szolgáltatásról

Ebben a formában 2021 tavasza óta a jogi szaktájékoztatás fóruma a Kölcsönözzön ki egy könyvtárost! szolgáltatás, amely egy előzetesen kitöltendő űrlap segítségével térképezi fel a karon tanuló hallgatók témáját, előzetes kutatási tapasztalatait, nyelvtudását. A szaktájékoztatási forma elsősorban a jogi kar hallgatói számára jött létre. A szolgáltatás mintájául a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtárának ugyanilyen elnevezésű szolgáltatása szolgált. Ugyanakkor egyszerűbb módon – e-mailes megkeresés formájában – már 2019-től működött a szolgáltatás a könyvtárunkban is. Az űrlap kitöltése gyorsabbá, egyszerűbbé tette a kérdések nyilvántartását, a háttérben meglévő táblázat segítségével könnyen áttekinthetők a kérdések, és a statisztika elkészítése is könnyebbé vált.

Az olvasók által feltett kérdések

2021 tavasza óta, vagyis egy év alatt 84 kérdés érkezett, ami nem tűnik soknak, de nem is mondható kevésnek, mert ezek feldolgozása, megválaszolása időigényes feladat.

A kérdésekre adott válaszok

Könyvtárosként abban tudunk segíteni, hogy megmutatjuk, milyen katalógusok állnak a hallgatók rendelkezésére, azokban hogyan érdemes keresni, mi a tárgyszó, a böngészés, a találati lista, a releváns találat, a bibliográfiai adat, illetve hogyan lehet használni a szűkítési lehetőségeket, az Open Access forrásokat, az előfizetett adatbázisokat. Keresőszavakat, kifejezéseket ajánlunk a hallgatóknak adatbázisra szabva. Megmutatjuk nekik a repozitóriumokat, más egyetemek, szakkönyvtárak katalógusait, jogi blogokat, weboldalakat, jogszabálykeresőket. Leírjuk, hogy ezekben hogyan érdemes keresni, és mi az, amit az egyikben megtalál, de a másikban nem. Természetesen előfordul, hogy egy-egy konkrét művet is ajánlunk, ha lefedi a keresést, de a tételes bibliográfia elkészítését nem vállaljuk.

Mindehhez a munkához egy általunk kialakított sablont használunk, amibe a kérdésre fókuszálva kerülhet bele a releváns keresőszó, esetleg tárgyszó vagy tárgyszavak kombinációja. Miután minden adatbázist vagy katalógust másképp érdemes használni, mindegyikhez keresési, böngészési lehetőségeket javaslunk. A sablon tetszés szerint módosítható a téma függvényében. Ha például a kérdező nem olvas idegen nyelven, akkor nem ajánlunk neki külföldi adatbázisokat.

Példa egy válaszra

Kérdés: "Az exjugoszláv területeken elkövetett emberiség elleni bűncselekmények nemzetközi törvényszéke témában szeretnék évfolyamdolgozatot írni. Kérem, segítsenek, milyen szakirodalom mentén tudnék nekifogni a dolgozat elkészítésének?"

Tisztelt Hallgató!

Köszönettel vettük kérdését, amit a Kölcsönözzön ki egy könyvtárost! szolgáltatásunkhoz intézett. Az alábbiakban olvashatók javaslataink.

A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság területén a kilencvenes évek elején kitört polgárháború véres eseményei nyomán az ENSZ Biztonsági Tanácsa elrendelte egy nemzetközi vizsgálóbizottság létrehozását annak megállapítására, hogy követtek-e el a konfliktus során nemzetközi bűncselekményeket.

Ezt követően a testület 1993-ban hozott 827. határozatában – az Alapokmány VII. fejezete alapján eljárva (hágai székhellyel) – létrehozta a volt Jugoszlávia területén elkövetett nemzetközi bűncselekményeket vizsgáló büntetőtörvényszéket (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia – ICTY, Jugoszlávia Törvényszék). https://www.icty.org/

Sok esetben az angol nyelvű ICTY rövidítést használják, hogy semmiképp se keverjék össze a Hágai Nemzetközi Bírósággal.

[1]. Javaslom, hogy használja az egyetem honlapjáról elérhető adatbázisainkat, amelyek Shibboleth-azonosítóval hallgatóként elérhetők otthonról is. https://ppke.hu/egyetemunk/tudomanyos-informaciok/adatbazisok

Ezen belül felhívom a figyelmét az Akadémiai Kiadó MeRSZ adatbázisára, amelyben teljes szövegű könyvek találhatók, és fejezetenként elolvashatók, letölthetők a részek. Itt majd arra kell figyelnie, hogy hivatkozáskor nem fog tudni oldalszámot feltüntetni, hanem magára az adatbázisra és a benne lévő könyvre kell majd hivatkoznia. (Az ICTY keresőszóval már lesznek találatok.) https://mersz.hu/

[2]. Érdemes az egyetem jogi kara honlapján a kiadványok között keresgélni, mert elérhető teljes szöveggel például Kovács Péter könyve, amelynek a végén van szó a bíróságról. https://jak.ppke.hu/kiadvanyaink/jogtudomanyi-monografiak-sorozat-kotetei https://jak.ppke.hu/uploads/collection/205/file/KovacsPeter_NemzetkoziBuntetobirosag_JTM_14.pdf

[3]. Az Országgyűlési Könyvtár katalógusában is az ICTY rövidítést használva érdemes keresni. https://opacplus.ogyk.hu/primo-explore/search?vid=OGYK

Jugoszlávia Törvényszék, ICTY vagy International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. Itt előfordulhatnak olyan találatok, amelyek online elérhetők, leginkább angol nyelven.

Jobb oldalon tud szűkíteni akár nyelvre, akár dokumentumtípusra. Ha az online forrásokra kattint, látni fogja, hogy Open Access, vagyis szabadon elérhető anyag is rendelkezésére áll. Ha esetleg olyat talál, ami nem elérhető, jelezze nekünk a pontos hivatkozás megadásával, és ha megvan az állományunkban, elküldjük Önnek.

[4]. Az angol nyelvű adatbázisok közül a Brill adatbázisát javaslom, amely kifejezetten nemzetközi jogi folyóiratokat és tanulmányköteteket dolgoz fel. https://brill.com/.

Itt is az ICTY keresőszó használatát javaslom. A keresőszó beírása után érdemes bal oldalon szűkíteni arra, hogy csak az egyetem által ténylegesen teljes szöveggel elérhető tartalmakat mutassa.

[5]. A témával foglalkozó kutatók, professzorok felől is lehet közelíteni, az MTMT (Magyar Tudományos Művek Tára – mtmt.hu) adatbázisban a témában publikáló szerzőkre (Pl. Lamm Vanda, Ádány Tamás, Kovács Péter) keresve érdemes még kutakodni, aztán a katalógusokban ellenőrizni, hogy az adott anyag hol érhető el.

[6].Végezetül javaslok egy tanulmányt, amelyet teljes szöveggel elér az interneten. Ennek a felhasznált irodalmát is érdemes átnéznie: Lamm Vanda: A nemzetközi bíráskodás kilenc évtizede. = Jog-Állam-Politika, 2011. Különszám p. 137–154. https://dfk-online.sze.hu/images/JÁP/2011/különszám/lamm.pdf

A válasz elküldése után sok esetben levelezés alakul ki a kérdező és a könyvtáros között, és ha igény van rá, utánkövetés is kialakul. A jelenléti oktatás újraindulásával gyakran előfordul, hogy a hallgató személyesen keresi meg a neki válaszoló kollégát, és további kérdéseket tesz fel a forrásokkal kapcsolatban. Formai megvalósítás, hivatkozások esetében is adunk tanácsot a hallgatóknak.

Összegzés

A szolgáltatás ebben a formában az online oktatás idején kezdődött, de természetesen a jelenléti oktatásban is tovább folytatódik. Összességében sikeresnek ítéljük a kezdeményezést, a hallgatók ismerik és használják. Négy könyvtáros kollégával veszünk részt a szolgáltatásban, a mindenkori aktuális feladatok függvényében osztjuk fel egymás közt a kérdéseket. Amiben még fejlődnünk kell, az a marketing. Egyelőre a honlapon hirdetjük, illetve a kari Facebook-oldalon olykor megjelenik egy-egy népszerűsítő poszt. További cél, hogy offline módon is az egyetemi polgárok figyelmébe ajánljuk, és az oktatók figyelmét is felhívjuk erre a szolgáltatásra, amelyet aztán ők is ajánlhatnak például a szakdolgozóiknak.

* A szolgáltatás részletesenn ismertetése a 3K 2021. decemberi számában olvasható.

Post Author: Petró Leonárd