Site Loader

Advent időszakában és a karácsonyi ünnepek alatt fokozottabban bukkannak fel a hagyományok, népszokások a készülődésben, a hangolódásban. Elég csak az adventi koszorúra, a Luca búzára és pogácsára, a töltött káposztára vagy épp a feldíszített fenyőfára gondolnunk. 2021-es utolsó bejegyzésünkben az ünneplőbe öltözött könyvtáraink fotói mellett az első magyar nyelvű naptárak erre az időszakra vonatkozó részeiből idézünk.

PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont

“Az első specifikus évre szóló naptár 1513-ban jelent meg. Az első magyar nyelvű naptár amelyet ismerünk, Székely István adta ki Krakkóban feltehetően 1545-1550 között. Ezeket a kis naptárakat csíziónak is szokás nevezni. A Csízió eredetileg 24 soros öröknaptárt jelentett, mikor minden hónaphoz két soros versikék tartoztak, a 16. századtól azonban kiegészült csillagászati, egészségügyi és állattartási ismereteket tartalmazó szövegekkel, majd mikor a naptárakból eltűntek az eredeti versikék, elvesztette a csízió elnevezést is, és megszületett a kalendárium. Több magyar nyelvű csízió is fennmaradt, most abból idézünk, amelyet a Klebelsberg Könyvtárban őriznek.
Mint minden rendes csízió, ez is tartalmazza a fontosabb egyházi ünnepeket és szentek ünnepeit az ezúttal 4 soros hónapra szóló versekkel együtt; december és január hónapoknál például a következőket olvashatjuk:

PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont

December:

E hóban jól lakom, azt végeztem,
És kövér disznót is kell vétetnem.
Amellett testemet is tartom melegen,
Hiszem, hogy tisztességgel meg vénhedem.

Január:

Ez hóban a füstben aszaltatom,
Jól eszem s iszom, s vígan lakom,
Semmi véremet most nem bocsátom,
Mert nem egészséges bizonnyal tudom.

PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont

Nemcsak kis évkezdő, évzáró versikéket találhatunk azonban a csízióban, hanem hosszabb eszmefuttatást is arról, mivel érdemes foglalatoskodni decemberben, januárban, illetve, milyen esetben milyen időre lehet számítani.

„December, Karácsony hava

Karácsony havában gyakoroljad a húst, egyél meleg és hevítő étkeket, nem árt ezokért a borétek, és a jó bor, melyben áztattak tárkony gyökeret, gyömbért, spikát, fa héjat és zsályát; a füves liktáriom is hasznos, de ne egyél káposztát, élhetsz mind érvágással mind köpölyözéssel.

Hogy ha Karácsony napja Holdtöltére esik, a régiek számtartások szerént bő esztendő lészen; mennél közelebb a Hold fogytára, annál jobb. Továbbá még azt is tartották, hogy örökségnek amely fát levágnak Karácsony havának hét utolsó napján, az meg nem rohad, a szú sem eszi meg, és mennél tovább áll, annál erősebb, és keményebb, úgyannyira, hogy végre kőhöz hasonlíttatik. […]”

SZTE Klebelsberg Könyvtár


Január havára a következőkkel számolhatunk:

„Januarius, Boldogasszony hava

Boldogasszony havában igyál jó bort, és ha vagyon, édes italt. Az ürmös bor mellednek fájása ellen igen jó; borssal és füvekkel temperált étkek hasznosak, azonképpen a liktáriomok, és eleven gyömbér, megeheted a kövér disznópecsenyét, kolbászt és ludat mustárral, vagy borsos ecettel. Eret ne vágass.

Ha mennydörgést hallasz e hónapban, kegyetlenek halálát jelzi.

Kis Karácsony napján a reggeli veres ég hadat, és pokol időt jelent. De mikoron fénylik Szent Pál, minden termés szépen áll: havas pedig, vagy esős, ha leend, mértékletes esztendőt jelent. Felleges ha lészen, vagy ködös, könyörögjünk az Úristennek, hogy hirtelen haláltól minket megoltalmazzon.Kemény kegyetlen hidegű Boldogasszony havában született gyermek nedves és hideg természetű lészen, tiszta önnön természetében, de nagyra vágyó, kevély, igen akaratos, minden szépség szerető, tobzódó, magamutató, nyájaskodó a szép személyekkel, de haszontalan; részeges lészen és kártyás, az attyáról maradtat hamar felönti e közre és megemészti.”

A régiek nevében is szeretnénk elnézést kérni a januárban születettektől a fenti rágalmakért – az íróknak nyilván fogalmuk sem volt róla, miről beszélnek. Bár az is lehet, hogy az újságírói agyafúrtság egy korai példája áll előttünk, mikor is a botrány adta el a naptárakat.

PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont

Ezzel sincs még vége azonban a karácsony emlegetésének a Csízióban, találhatunk ugyanis egy olyan részt is, amely az egész eljövendő évet megpróbálja feltérképezni csupáncsak a Karácsony este állapotából kiindulva.

SZTE Klebelsberg Könyvtár
PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont

„Karácsony napjából jövendő egész esztendőnek állapotját miképpen ismerhetni meg Karácsony estvéről

Hogyha Karácsony este és éj tiszta, szél és eső nélkül vagyon, azt remélheted kétség nélkül, hogy jövendő esztendőre bor búza és mindenféle gabona nagy bőséggel terem. De ha esős és szeles idő vagyon, búzának és bornak szűk termése lészen. Napkeleti szél ha fú, mindenféle baromnak dögleletségből halálát jegyzi; a napnyugati szél pedig királyoknak és főuraknak betegségét és halálát jelenti, mely mind gazdagot, mind szegényt egyaránt elhord. De örüljünk annak, hogy ha éjszakai szél fújdogál, mert bő és csendes esztendő lészen, ha megérjük. Hogy ha pedig alszél délről támad, mindennapi betegséget és jajt jelent minékünk.”

… és aki több hiedelemre, babonára és újévi jóslatra vágyik, annak ajánljuk figyelmébe az SZTE Klebelsberg Könyvtár blogján megjelent írást Schelhammer Zsófiától. A fenti hangolóban is ebből idéztünk.

Kívánunk mindenkinek áldott, békés ünnepeket és sikerekben gazdag 2022-es esztendőt!

Post Author: Lehotai Edit