Site Loader

2018-ban Monoron találkozott közel harminc lelkes könyvtáros, hogy együtt gondolkodjanak a felsőoktatási könyvtárak jövőjéről. Az ott kialakult csapat azóta hivatalos formát öltött, s ContACT néven az EKK egyik munkacsoportjává vált. Három év után ismét összejöttünk.

A felsőoktatási könyvtárak kommunikációs tevékenységét irányító/végző könyvtárosok első szervezett találkozójára 2018-ban került sor. Az akkor létrejövő szakmai közösség ContACT néven az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumának (EKK) egyik munkacsoportjává alakult, melynek elsődleges célja az EKK tevékenységét bemutató, azt népszerűsítő kommunikációs feladatok végzése, tágabb vonatkozásban pedig a könyvtári kommunikációs trendek, jó gyakorlatok, előremutató innovációk kanalizálása, megosztása, s adaptálásuk elősegítése.

A ContACT második találkozójára augusztus 23-25 között került sor Dabason. Ahogy korábban, úgy erre az alkalomra is széles körben invitáltuk meg az egyetemi könyvtárak azon dolgozóit, akik aktív szerepet játszanak intézményük kommunikációs és marketing tevékenységében. Ugyancsak a korábbi tapasztalatokból kiindulva, ezt a találkozót is egy többnapos eseményként képzeltük el egy külső (értsd: nem könyvtári) helyszínen. A nem egyetemi/könyvtári helyszínen ugyanis a résztvevőknek nem csak szakmailag, de emberileg is lehetőségük van az egymással való kapcsolatteremtésre, elősegítendő a közösség ez irányú fejlődését is. Miután pedig e környezetben senkire sem hárul a “házigazda” szerepe, a közösség minden tagja egyenrangú partnerként tud részt venni az eseményen. Ez azért is hangsúlyos szempont, mert e csoport tagjai tevékenységüket a saját munkakörük mellett, belső motivációiktól hajtva végzik, így kiemelt szerepe van minden olyan eseménynek, ahol e szakmai közösség emberi kapcsolódásai is erősödhetnek.

Az első nap – műhelybeszélgetés

A háromnapos rendezvény első napján csak a Kollégium honlapjának működtetéséért közvetlenül felelős öt fős munkacsoport vett részt. A csoport online tartja rendszeres megbeszéléseit, s ez a program lehetőséget adott egy személyes találkozó szervezésére, ami a pandémiától sújtott hónapok után különösen nagy jelentőséggel bírt, nem csak praktikus, de mentális értelemben is.

A műhelybeszélgetés témája az 2021-es év eddigi tapasztalatainak értékelése, az esetleges problémák feltárása, valamint az év hátralévő idejére vonatkozó közvetlen tervek kidolgozása volt.

Második nap – workshop

A rendezvény második napja már a kibővített létszámmal zajlott, amin 11 felsőoktatási könyvtár összesen 19 dolgozója volt jelen. E napon egy workshop keretében olyan módszerekkel ismerkedtünk meg, melyek abban lehetnek segítségünkre, hogy jobban megértsük felhasználóinkat, s ezáltal hatékonyabban szervezhessük kommunikációnkat, rendezvényeinket, szolgáltatásainkat. A meghívott service experience designerek segítségével azon for-profit és non-profit területeken is érvényes tendenciákat, elvárásokat és megközelítéseket jártuk körül, melyek hatékony alkalmazására könyvtári környezetben is bíztató lehetőség mutatkozik.

A workshop során sikeresen megfogalmaztuk azt a víziót, amit e szakmai csoport a felsőoktatási könyvtárakat illetően a jövőre vonatkozóan kívánatosnak tart, az alkalmazott tréning módszer segítségével azonosítottuk az ezt segítő, ill. gátló tényezőket, attitűdöket, valamint a kapcsolódó célkitűzések egy részét is konkrétan megfogalmaztuk.

Harmadik nap – hogyan tovább ContACT?

A találkozó harmadik napján, immár a külső szakértők nélkül folytattuk az előző napon elkezdett témát, ismét tréning keretek között. A facilitálást ezúttal egy kollégánk végezte. A közösen megfogalmazott célkitűzések konkretizálása (szervezettség szintjének növelése, hatékony tudástranszfer, rendszeresebb tájékoztatás az EKK tevékenységéről stb.) mellett az ezek megvalósításához szükséges teendőket, valamint a csoport további működésének gyakorlati kereteit is meghatároztuk.

Szintén erre a napra esett annak az előadásnak a kidolgozása, mellyel tematikusan igyekeztünk kapcsolódni a Hagyományok és kihívások c. rendezvény ügyfélszolgálati szekciójához. A 2012. óta rendszeresen megrendezett nagyszabású konferencia – folytatva a korábbi, felsőoktatási könyvtári stratégiával és a fejlesztési irányok bemutatásával foglalkozó témát – egy-egy egyetemi könyvtár stratégiai tervének bemutatására fókuszál. Ennek keretében a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtári Szolgálat jelenlegi helyzetével, jövőképével, stratégiai céljaival, valamint a megvalósítás lehetséges forrásaival ismerkedhetnek meg a hallgatók.

A Csóka-Jaksa Helga és Petró Leonárd által jegyzett előadás az ügyféligény által vezérelt működés kihívásait és lehetőségeit járja körül, különös figyelmet fordítva a tervezői gondolkodáshoz kapcsolódó módszerekben rejlő lehetőségek a szolgáltatástervezésben, s e módszertan a dabasi találkozón való alkalmazásának tapasztalataira.

A találkozón szerzett tapasztalatokat és az azt keretező gondolatokat a DEENK podcastjában részletesen is kifejtjük:

Post Author: Petró Leonárd