Site Loader

A nagytekintélyű történészről, Kosáry Domokosról elnevezett díjjal jutalmazza a Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem (és annak jogelőd jogelőd intézménye) többek között azon könyvtári szakembereket, akik kimagasló eredményeket értek el a könyvtári, levéltári munka szervezésében, a könyvtárügy támogatásában és előmozdításában. Ezt az elismerést vehette át idén dr. Virágos Márta, a DEENK egykori főigazgatója, az EKK korábbi elnöke.

Rendhagyó volt a Kosáry Domokos-díj július 2-ra szervezett átadó ünnepsége – tudjuk meg a MATE Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár honlapján olvasható beszámolóból. A járványügyi helyzet miatt ugyanis az idei mellett az előző évi díjakat is ez alkalommal adták át az Egyetem szenátusának ünnepélyes tanévzáró ülésén.

A Kosáry Domokos-Díjat a gödöllői Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár kezdeményezésére a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem jogelőd intézményének Szenátusa alapította a könyvtár névadójának, tudományszervező könyvtárigazgatójának tiszteletére a tudós születésének 100. évfordulója alkalmából. Az egyoldalas, bronzból készült, 97 mm átmérőjű érmet 2013 óta a könyvtári, levéltári munka szervezésében elért kimagasló eredményért, a könyvtár érdekében, a könyvtárügyért kifejtett támogatás, illetve az egyetemtörténeti, agrártörténeti kutatásokban végzett magas szintű tevékenység elismeréseként, a történettudomány területén végzett elkötelezett, kimagasló történészi munka megbecsüléseként adományozzák egyetemi és egyetemen kívüli személyiségeknek.

2020-ban elismerésben részesült dr. Mézes Miklós tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, az Állatbiotechnológiai és Állattudományi Doktori Iskola vezetője és posztumusz díjat adományoztak dr. M Csizmadia Béla gépészmérnök, professor emeritusnak, a Magyar Mérnöki Kamara Gépészeti Tagozatának egykori elnökének.

A 2021-es év díjazottjaként dr. Virágos Márta felidézte, hogy Kosáry Domokos egyetemi könyvtárigazgatóként meggyőződéssel vallotta, miszerint “az általa irányított intézménynek tudományos funkciói is vannak, egyértelműen megfogalmazta, hogy azok a szakemberek tudják hitelesen segíteni a kutatómunkát, akik maguk is képesek elmélyedni egy-egy szakterületben, és abban publikálni.” A Debreceni Egyetem Informatikai Karán ma is aktív szakmai tevékenységet végző, számos elismeréssel kitüntetett szakember köszönő beszédében azt is kiemelte, hogy “fokozottan igaz ez az elv napjainkban, amikor a tudományos kutatások segítése, eredményeinek dokumentálása és hatásának rögzítése a felsőoktatási könyvtárak kiemelt feladatává lépett elő. Az open access, a repozitóriumok menedzselése és az átalakuló tudományos publikálási gyakorlat a könyvtárosoktól újfajta tudás és készségek meglétét követelik.”‘

Az elismeréseket Gyuricza Csaba rektor és Koósné Török Erzsébet ny. főigazgató, a Kosáry Domokos-díj Kuratórium elnöke adta át a MATE gödöllői Szent István Campusán, az egyetemi Aulában.

Az átadó ünnepségről készült beszámoló itt olvasható, a korábbi évek díjazottjainak nésora pedig az alábbi oldalon tekinthető meg.

Post Author: Petró Leonárd