Site Loader

Elkészült A felsőoktatási könyvtárak stratégiai fejlesztési irányai 2018-2023 (pdf) című szakmai anyag. A javaslat célja a felsőoktatási könyvtárak közös, a nemzeti stratégiai célokhoz illeszkedő középtávú fejlesztési irányainak felvázolása. Emellett segíteni kívánja a döntéshozókat a stratégiai célok elérését biztosító beavatkozások meghatározásában. Ehhez szükséges a felsőoktatási könyvtárak feladatainak, potenciáljának, eredményeinek bemutatása, és a döntéshozókkal folytatott, párbeszéden alapuló együttműködés.
A dokumentum az állami fenntartású felsőoktatási intézmények könyvtáraira fókuszál.

Post Author: Balázsi Dorina