Bemutatkozás, alapszabály

Az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma (EKK) tudományos, nevelési és oktatási, kulturális tevékenységet és a kulturális örökség megóvását végző, egyesületi formában működő  közhasznú szervezet. Az EKK a magyar felsőoktatási könyvtárak szakmai képviseleti és érdekegyeztető szervezete. Célja, hogy tudományos, oktatási és kulturális valamint kulturális örökséget megőrző tevékenységével elősegítse a felsőoktatási könyvtári rendszer működőképességének fejlesztését, a könyvtárakban található értékek megőrzését, a könyvtári és információs szolgáltatások színvonalának emelését, a jogszabályok és szakmai követelmények érvényesítését.

Az EKK különös figyelemmel kíséri a felsőoktatási könyvtárakat érintő törvény- és jogszabályalkotást, az egyetemek és főiskolák statútumait; az előkészítő periódusban kialakítja álláspontját, a már hatályos jogszabályokkal kapcsolatban megteszi észrevételeit.

Az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumát (EKK) az 1991 nyarán megkezdett előkészítő munkák után 1992. január 23-án alapította huszonnégy állami és két egyházi egyetem könyvtárának igazgatója. Az Alapszabály értelmében az EKK alapvető célja a részvétel a magyar könyvtárügy egészét érintő jogszabályok, állásfoglalások, valamint a felsőoktatási könyvtárakat érintő jogszabálytervezetek kidolgozásában, az ezekkel kapcsolatos állásfoglalások kialakításában. Együttműködik a magyar könyvtári rendszer tagjaival és a könyvtárak tevékenységéhez kapcsolódó egyéb szervezetekkel. A szakmában meghatározó nemzetközi szervezetekkel és intézményekkel kialakított kapcsolatait is folyamatosan bővíti. Rendszeresen szervez szakmai továbbképzéseket, konzultációkat. Az évente két-három alkalommal tartott találkozókon mindig a szakma aktuális témái kerülnek napirendre.  A tagok közötti aktív kommunikáció egyik csatornája az elektronikus levelezőlista. Az EKK honlapján elérhetők az egyesület tevékenységeire vonatkozó alapvető információk,aktuális hírek, az ülések jegyzőkönyvei, szakmai tanulmányok, valamint a tagok elérhetősége is.

Az egyesület alapszabálya (pdf)

 

Az EKK Elnökségi Tagjai:
 

elnök Nagy Zsuzsanna
főigazgató
zsuzsanna.nagy@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem
Egyetemi Könyvtár
elnökhelyettes Dr. Keveházi Katalin
főigazgató
katalin.kevehazi@ek.szte.hu Szegedi Tudományegyetem
Klebersberg Kunó
Egyetemi Könyvtára
felügyelőbizottsági tagok Kálóczi Katalin
főigazgató
kaloczi.katalin@lib.elte.hu ELTE
Egyetemi Könyvtár
Karácsony Gyöngyi
főigazgató
gyk@lib.unideb.hu Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Korom Szilvia
mb. könyvtárvezető
korom.szilvia@pszk.bgf.hu Budapesti Gazdasági Egyetem
Központi Könyvtár
titkár Lévai Klára
igazgató
levai.klara@mome.hu Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Könyvtára
tagok Aczél-Partos Adrienn
könyvtárvezető
aczel-partos.adrienn@jak.ppke.hu Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar Könyvtára
Áncsán Gizella
könyvtárvezető
gancsan@lib.sote.hu Semmelweis Egyetem
Egészségtudományi Kar Könyvtár
Antal Istvánné
igazgató
antalne.edina@mke.hu Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára
Antal Zsuzsanna
könyvtárigazgató helyettes
antalzs@ceu.edu Közép-Európai Egyetem (CEU) Könyvtára
    Szent István Egyetem
Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár
Bedekovits Tamás
könyvtárigazgató
bedekovits.tamas@ejf.hu Eötvös József Főiskola Könyvtára
Berek László
könyvtárigazgató
berek.laszlo@lib.uni-obuda.hu Óbudai Egyetem Egyetemi Könyvtár
Dr. Kötél Emőke
könyvtárigazgató
kotel.emoke@uni-neumann.hu Neumann János Egyetem
Könyvtár és Információs Központ
Boockmann, Margaretha
könyvtárvezető
margaretha.boockmann@andrassyuni.hu Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem Könyvtára
dr. Dudás Anikó
könyvtárvezető
dudas.aniko@btk.ppke.hu Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Könyvtára
Endrész Katalin
könyvtárigazgató
endresz.katalin@avkf.hu Apor Vilmos Katolikus Főiskola Könyvtára
Ferenczné Oszlánczi Krisztina
főigazgató
oszlanczi.krisztina@uni-eszterhazy.hu

Eszterházy Károly Egyetem
Tittel Pál Könyvtár

Figula Anikó
könyvtárigazgató
faniko@sze.hu Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár
Dr. Fischerné Dr. Dárdai Ágnes
főigazgató
fischerne.dardai.agnes@lib.pte.hu Pécsi Tudományegyetem Könyvtára
Dr. Gáborjáni Szabó Botond
igazgató
gszabo@silver.drk.hu

Tiszántúli Református Egyházkerületi és
Debreceni Református Kollégium Kollégiumi Nagykönyvtára

Gulyásné Somogyi Klára
könyvtárigazgató
somogyi.klara@zeneakademia.hu Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Központi Könyvtár
Huszár Ernőné dr.
ny. főigazgató
(BCE Központi Könyvtár),
könyvtári szakértő
hedvig.huszar@t-online.hu Budapesti Corvinus Egyetem
Egyetemi Könyvtár
Fodor-Takács Gabriella
könyvtárvezető
takacs.gabriella@szfe.hu Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtára
Keszeiné Barki Katalin
könyvtárigazgató
bkati@sek.nyme.hu ELTE Savaria Egyetemi Központ
Könyvtár és Levéltár
Kiss Gábor
könyvtárigazgató
kiss.gabor@ke.hu Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtár
Dr. Léces Melinda
igazgató
leces.melinda@tf.hu Testnevelési Egyetem Könyvtára
Liszkay Béla
főigazgató
bliszkai@omikk.bme.hu Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár
Megyeriné Viola Andrea
igazgató
Megyerine.Viola.Andrea@lib.szie.hu Szent István Egyetem
Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár
Nyitrai Erzsébet
könyvtárvezető
nyitraie@uniduna.hu Dunaújvárosi Egyetem Könyvtár
és Információs Központ
Ifj. Sarkady Sándor
főigazgató
sarkady.sandor@kkl.nyme.hu Soproni Egyetem
Központi Könyvtár és Levéltár
Sörény Edina
főigazgató
Soreny.Edina@uni-nke.hu Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Egyetemi Központi Könyvtár
Szluka Péter
igazgató
pszluka@lib.sote.hu Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár
Tarján Mária
könyvtárvezető
tarjan.maria@htk.ppke.hu Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar Könyvtára
Tóth Gábor
könyvtári főigazgató
tothgab@almos.uni-pannon.hu Pannon Egyetemi Könyvtár és Levéltár
Török Beáta
könyvtárvezető
torok.beata@sapientia.hu Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtára
Szendi Attila
főigazgató
konsendi@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum
V. Kokovay Zsuzsanna
könyvtárigazgató
vadne@zeus.nyf.hu Nyíregyházi Egyetem
Központi Könyvtár
Winkler Bea
könyvtárigazgató
winkler.bea@univet.hu Állatorvostudományi Egyetem
Hytira Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum